نمنه سوال های فیزیک  چاپ

تاریخ : چهارشنبه 6 دی‌ماه سال 1391 در ساعت 02:21 ب.ظ

 نمونه سوال فیزیک

سوالات امتحانات نهایی- سوم دبیرستان- ریاضی

امتحانات دی ماه امتحانات شهریور امتحانات خرداد
پاسخ 1387سوال
پاسخ 1388 سوال
پاسخ 1391 سوال پاسخ 1391 سوال پاسخ 1391 سوال

 


 

سوالات امتحانات نهایی- سوم دبیرستان-تجربی

امتحانات دی ماه امتحانات شهریور امتحانات خرداد
پاسخ 1388 سوال
پاسخ 1391 سوال پاسخ 1391 سوال پاسخ 1391 سوال

 

فیزیک 3
راهنمای تدریس فیزیک 3 فیزیک 3 بروشور مقاومت 2 فیزیک 3 بروشور مقاومت1
  علامه دی 89 سوم ریاضی