تغییر میدان الکتریکی یکنواخت مابین صفحات خازن با تغییر فاصله صفحات  چاپ

تاریخ : جمعه 25 مرداد‌ماه سال 1392 در ساعت 03:48 ب.ظ
در این تصویر متحرک مشاهده می شود که اگر در اختلاف پتانسل ثابت فاصله صفحات خازن تخت بیشتر شود میدان الکتریکی کاهش می یابد.


منبع:http://soleymani200.blogfa.com/