تامل ( تلنگر)  چاپ

تاریخ : دوشنبه 22 آبان‌ماه سال 1391 در ساعت 12:00 ق.ظ
درخت میلیون ها چوب کبریت را می سازد

اما وقتی زمانش برسد فقط یک چوب کبریت برای سوزاندن میلیونها درخت کافی است

زمانه و شرایط در هر موقعی می تواند تغییر کند

در زندگی هیچ کس را تحقیر و آزار نکنید

شاید امروز قدرتمند باشید اما یادتان باشد

زمان ازشما قدرتمندتر است
از یک درخت هزاران  چوب کبریت تولید میشود
اما وقتی زمانش برسد یک چوب کبریت برای سوزاندن  هزاران درخت کافیست