پاسخنامه امتحان تستی مسلبقات آزمایشگاهی مرحله منطقه ای (نوخندان)  چاپ

تاریخ : دوشنبه 7 اسفند‌ماه سال 1391 در ساعت 07:32 ب.ظشماره تستگزینه صحیح
1ج
2الف
3ب
4حذف
5الف
6د
7حذف
8د
9ج
10حذف
11ج
12د
13ب
14د
15حذف
16ج
17الف
18الف
19ب
20ج
------
------
------
------
------
------
------
------
Loading...
>>